Odběrná místa

Antigenní test

s potvrzením pro samoplátce

PCR test

ZDARMA, i pro samoplátce

Potvrzení v mobilu

Vše v aplikaci Doktor do kapsy

Pro zaměstnavatele

Přímo na pracovišti

Pro pojištěnce

Pouze vybrané skupiny
1x 2x a 5x do měsíce PCR

Pro samoplátce

Za výhodné ceny

Před testováním

Povinná
rezervace termínu

Pro test zdarma nutné potvrzení

Proces PCR testu

Naše pracoviště je pouze odběrovým centrem, na kterém odebíráme vzorky PCR metodou a nejpozději následující den ráno předáváme tyto vzorky smluvní laboratoři k vyšetření.

Upozornění: Laboratoř je podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. září 2020 povinná vzorek vyšetřit a informovat pacienta o výsledku vyšetření bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření.

Po vyhodnocení vzorku odesílá laboratoř e-mail s odkazem na web a kód přes SMS pro získání mezinárodního certifikátu (v angličtině), který si můžete stáhnout, uložit i vytisknout.  Zároveň je výsledek PCR testu okamžitě ke stažení ve státním systému na www.ocko.uzis.cz, kde si můžete zobrazit, uložit a vytisknout mezinárodní EU Covidpass (v angličtině).

Litvínov

Ukrajinská 283

Litvínov

N aproti TESCO parkovišti

Pondělí až pátek 9-17
Sobota 9-17
Neděle 9-17


Poskytované služby:
PCR testy ZDARMA, PCR testy pro samoplátce, Antigenní testy pro samoplátce

rezervace

Samoplátce antigenní test

Cena 201 Kč 

Samoplátce PCR test

Cena 814 Kč

Důležité informace a odpovědi na vaše otázky

Podmínky testování:

a) osoby do dovršení 18 let věku,   

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), bez zápisu v ISINu nebude provedeno bezplatné testování.

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

d) osoby s žádankou od KHS nebo lékaře

Pro tyto skupiny platí frekvence:


PCR test ZDARMA 5x (alespoň jedno očkování) za kalendářní měsíc


Jakým způsobem se provádí stěr? 

Stěr antigenních testů na našem odběrném místě je z přední části nosu.

Odběr vzorku pro PCR test lze zvolit ze slin nebo z nosu. Vzorek je následně vyhodnocen v laboratoři.

Jedete do zahraničí a potřebujete potvrzení? 

Potvrzení si je možné vyzvednout po 20 min. od testování v odběrovém centru. Také nabízíme možnost si ZDARMA vyzvednout potvrzení v naší online mobilní aplikaci Doktor do kapsy, kde máte k dispozici všechny Vaše předešlé testování. Zároveň je test zaveden do státních systémů a tak lze certifikát získat i na stránkách ocko.uzis.cz . 

Nejste si jistí, zda se na Vás bezplatné testování vztahuje? 

Obraťte se přímo na svou pojišťovnu a informujte se tam. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o výsledku testu?

Samozřejmě dostanete ZDARMA ve formě SMS na Váše telofonní číslo. A uložené potvrzení pro zaměstnavatele si můžete vyzvednout osobně v testovacím centru nebo ho budete mít ZDARMA v naší online mobilní aplikaci Doktor do kapsy, kde máte k dispozici i všechna Vaše předešlá testování.

Testujeme děti? 

Ano, testujeme děti od jednoho roku. Prosíme rodiče, aby děti informovali jak testování probíhá a proč testujeme. Samozřejmě, u testování můžete být s dítětem. U PCR testů používám odběrové sady ze slin, což je pro děti méně stresující.

Výsledek vašeho antigenního testu je pozitivní a jste bez příznaků?
 

Při pozitivním výsledku antigenního testu bez příznaků.  Informace dostanete SMS a bude Vám vystavena žádánka na PCR test. PCR test Vám potvrdí nebo vyvrátí pozitivitu. Následně kontaktujte svého praktického lékaře. 


Používáte test uznávaný pro cestování po EU?

Ano, používáme test který je uznávaný ve všech zemích EU, Srbsku, Chorvatsku a dalších zemích.


Bude Vámi vydaný certifikát platit pro vstup do jiné země?

Vydáváme certifikát, který vychází z požadavků EU a dle zkušeností je přijímán i v nečlenských zemích EU. Certifikát je vydáván v angličtině i češtině.


Jak se používají má data?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o zdravotních službách. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR). Data jsou zadávána do státního systému ISIN.

Jsem v karanténě, můžu na antigenní test? 

V případě, že jste v karanténě, nelze provést antigenní test, je nutné provést PCR test - obraťte se v tomto případě na svého lékaře, který Vám vypíše e-žádanku. S touto e-žádankou se obraťte na odběrné místa, které PCR testy provádějí. 

Vystavujete faktury? 

Faktury jednotlivcům bohužel z kapacitních důvodů nevystavujeme. 

Máte zabezpečené stránky? 

Pokud se chcete přihlásit přes bezpečný protokol HTTPS využijte adresu rezervačního systému, kde by již váš prohlížeč neměl hlásit problém s certifikátem.

Dobrovolné antigenní testování hrazené pojišťovnami 

Pro aktuální informace o Dobrovolném antigenním testování sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/Vyšetření se neprovádí u osob, kterým byl v posledních 7 dnech proveden antigenní test.